Aby połączyć się z usługą livchat. Naciśnij przycisk connect